نمایندگی هراتي :6709

 بیمه ای: عکس شماره 4 / 4  بيمه نامه هاي اتومبيل  

   

 

 بيمه نامه شخص ثالث /بيمه نامه بدنه اتومبيل

 

  • بيمه نامه هاي آتش سوزي

       مسكوني/ صنعتي /غير صنعتي /صنفي

 

 

 

  بيمه نامه هاي مسؤليت

 

              مهندسي/ ساختماني/بزشكان

 

 

 

بيمه نامه هاي باربري  

                       وارداتي/صادراتي/ داخلي  

 

 

 

          بيمه هاي اشخاص

 

   بيمه نامه طرح جامع زندگی /عمر و پس انداز

 

     

تلفن         33951520     

فکس          33951534 

همراه       09305535250                                          

 

email:bimeiran6709@gmail.com

 

www.hbimeh.persiangig.com

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی